Peer-to-peer WebRTC connection with minimal setup. https://apps.aweirdimagination.net/camera/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

10 wiersze
171 B

  1. #!/bin/sh
  2. if [ -f camera_site/local_settings.py ]
  3. then
  4. export DJANGO_SETTINGS_MODULE=camera_site.local_settings
  5. fi
  6. daphne -u site.sock camera_site.asgi:application