Peer-to-peer WebRTC connection with minimal setup. https://apps.aweirdimagination.net/camera/
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
minimal-webrtc/run_daphne.sh

9 satır
171 B

#!/bin/sh
if [ -f camera_site/local_settings.py ]
then
export DJANGO_SETTINGS_MODULE=camera_site.local_settings
fi
daphne -u site.sock camera_site.asgi:application