Peer-to-peer WebRTC connection with minimal setup. https://apps.aweirdimagination.net/camera/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
minimal-webrtc/run_daphne.sh

9 regels
171 B

#!/bin/sh
if [ -f camera_site/local_settings.py ]
then
export DJANGO_SETTINGS_MODULE=camera_site.local_settings
fi
daphne -u site.sock camera_site.asgi:application