Peer-to-peer WebRTC connection with minimal setup. https://apps.aweirdimagination.net/camera/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
minimal-webrtc/run_daphne.sh

9 řádky
171 B

#!/bin/sh
if [ -f camera_site/local_settings.py ]
then
export DJANGO_SETTINGS_MODULE=camera_site.local_settings
fi
daphne -u site.sock camera_site.asgi:application