Преглед на файлове

Use local_settings only if it exists.

tags/blog-initial
Daniel Perelman преди 1 година
родител
ревизия
df77477ad0
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 1 реда
  1. +5
    -1
      run_daphne.sh

+ 5
- 1
run_daphne.sh Целия файл

@@ -1,5 +1,9 @@
#!/bin/sh

export DJANGO_SETTINGS_MODULE=camera_site.local_settings
if [ -f camera_site/local_settings.py ]
then
export DJANGO_SETTINGS_MODULE=camera_site.local_settings
fi

daphne -u site.sock camera_site.asgi:application


Зареждане…
Отказ
Запис