Преглед на файлове

Include videoConstraints in log.

master
Daniel Perelman преди 1 година
родител
ревизия
bf4749499e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      camera/templates/index.html

+ 1
- 1
camera/templates/index.html Целия файл

@@ -453,7 +453,7 @@ form label {
: videoSettings == 'true'
? true
: { advanced: [{facingMode: videoSettings}] };
log("Created videoConstraints.");
log("Created videoConstraints: " + JSON.stringify(videoConstraints));
if (!videoConstraints && !audioSettings) return;

const stream = videoSettings == 'screen'


Зареждане…
Отказ
Запис