Преглед на файлове

Add js/ to static/.

feature/qrgen
Daniel Perelman преди 2 години
родител
ревизия
a3528ec43e
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      camera_site/settings.py
  2. +1
    -0
      wwwroot/static

+ 1
- 1
camera_site/settings.py Целия файл

@@ -79,7 +79,7 @@ USE_TZ = True
# Static files (CSS, JavaScript, Images)
# https://docs.djangoproject.com/en/3.0/howto/static-files/

STATIC_URL = '/static/'
STATIC_URL = '/camera/static/'

ASGI_APPLICATION = 'camera_site.routing.application'
CHANNEL_LAYERS = {


+ 1
- 0
wwwroot/static Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
../camera/static

Зареждане…
Отказ
Запис