Procházet zdrojové kódy

As index.html is actually static, have nginx serve it.

feature/qrgen
Daniel Perelman před 2 roky
rodič
revize
6300f20407
2 změnil soubory, kde provedl 5 přidání a 3 odebrání
  1. +4
    -3
      nginx-site.example
  2. +1
    -0
      wwwroot/index.html

+ 4
- 3
nginx-site.example Zobrazit soubor

@@ -18,10 +18,11 @@ server {

server_name _;

location / {
try_files $uri $uri/ @proxy_to_app;
location /camera/ {
alias /path/to/minimal-webrtc/wwwroot/;
try_files $uri $uri/ @minimal_webrtc;
}
location @proxy_to_app {
location @minimal_webrtc {
proxy_pass http://minimal-webrtc;

proxy_http_version 1.1;


+ 1
- 0
wwwroot/index.html Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1 @@
../camera/templates/index.html

Načítá se…
Zrušit
Uložit