Преглед на файлове

Update title.

tags/blog-initial
Daniel Perelman преди 2 години
родител
ревизия
2883d5bc8f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      camera/templates/index.html

+ 1
- 1
camera/templates/index.html Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@
<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>Simple WebRTC</title>
<title>Minimal WebRTC</title>
<style>
body.justVideo {
margin: 0;


Зареждане…
Отказ
Запис