Преглед на файлове

Add Unix socket lock to .gitignore.

tags/blog-initial
Daniel Perelman преди 2 години
родител
ревизия
0f7e084865
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +4
    -0
      .gitignore

+ 4
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -59,3 +59,7 @@ target/

# sqlite database
*.sqlite3

# Unix socket lock
*.sock
*.sock.lock

Зареждане…
Отказ
Запис