January 19, 2021 - January 19, 2022

Wykluczając scalenia, 1 autor przepchnął(-ęła) 1 commit do master i 1 commit do wszystkich gałęzi. Na master, 1 plik zmodyfikował(-a) w wyniku czego powstały 2odań i 2 usunięć.